Julkalender 2015 - dag för dag

Dag 22 – Omöjligheter

2012 – Dag 22 Omöjligheter

Idag kommer mitt inlägg att handla om vidarestudier efter högstadiet. En av mina väninnor, Petra, har bloggat mycket om möjligheterna, eller rättare sagt omöjligheterna, när det gäller att söka vidare till en skola efter högstadiet med anpassad läroplan. Idag är det så att man tvingas söka till endast några få kurser. Det vill säga, om man inte vill bli kock eller vaktmästare, kan man lika bra ge upp hoppet om sitt drömyrke.

Dessutom kan skolan sedan välja att inte ta in dessa elever, p.g.a. ekonomiska skäl. Vad blir det då för chanser att utvecklas, att bli en oberoende person i samhället? I Finland kan man söka till vilken skola man vill.

Nu är det aktuellt att söka till för min förstföding. Hon vill utbilda sig till dagispersonal. Hon har då dessa tre möjligheter:

  • Gå vårdlinjen och utbilda sig till ett yrke som hon med största sannolikhet inte kan jobba inom mer än inom dagis. Om hon p.g.a. fysisk funktionsnedsättning inte kan jobba inom dagis, kommer hon således inte att ha så många andra möjligheter att hitta ett jobb med det yrket.
  • Gå samhälleligalinje och kunna jobba inom dagis, men blir då inte behörig.
  • Gå den enda svenska skolan på fastlandet som ger behörighet förutom vård; en kristlig skola i Österbotten.

Hade hon bott på fastlandet, hade linjerna kunnat anpassas så att hon gått samhälleligalinjen och fått gå barnkursen på vård som skulle ge behörighet. Är det möjligt på Åland? Nej. Skulle det vara möjligt att göra så? Ja. Varför? För att man inte vill samarbeta och för att man inte vill anpassa.

Att samhället inte är mer flexibelt än så här är skrämmande. Hur kan någon vilja stöpa sina barn i exakt samma form som alla andra? Hur kan det vara omöjligt att tänka utanför ramarna och tänka individanpassat? Det borde inte behöva vara omöjligt. Svårt, krångligt, invecklat, ja. Men omöjligt? Nej.

Och framför allt är det en stor skam för Åland att vi inte hänger med i fastlandets studiemöjligheter! Jag hoppas Tony Asumaa, som är vår nya utbildningsminister ska våga vara banbrytande och våga få till stånd stora förändringar på Åland!


advent5

Du kanske också gillar…

Tack för att du lämnar några ord till mig!