Dag 22 – Omöjligheter

2012 – Dag 22 Omöjligheter Idag kommer mitt inlägg att handla om vidarestudier efter högstadiet. En av mina väninnor, Petra, har bloggat mycket om möjligheterna, eller rättare sagt omöjligheterna, när det gäller att söka vidare till en skola efter högstadiet med anpassad läroplan. Idag är det så att man tvingas söka till endast några få …