Ostadig mark

När något man tagit för givet inte finns där, när den självklara delaktigheten inte alls är självklart, då rubbas grundstenarna och tvivlet kryper in i varje liten, grå vrå. Jag andas med djupa andetag. Låter nuet vagga in mig, mjukt och varsamt. Stannar upp och försöker hitta tillbaka till mitt inre. Imorgon blir en tung …