Kronisk smärta

Smärta är en en obehaglig förnimmelse och känsloupplevelse som beror på (hotande) vävnadsskada, irritation av vävnaden eller som beskrivs med motsvarande termer.(IASP, 1994) Smärta är vad individen upplever och beskriver som smärta. Smärtförnimmelsen har förkörsrätt i hjärnan. Smärtförnimmelsen överstiger alla andra förnimmelser. Ur Smärta, sinnet & hjärnan, Tage Orenius, Orton Ab, Helsingfors Att utsättas för …