EDS, Hälsa och ohälsa

Uppgiven

Just nu känner jag mig väldigt uppgiven. Jag fick beslut från FPA om att inte ha rätt till näringsstöd från dem. För ett halvår sedan sökte jag om omskolning och arbetsprövning, men de anser inte att min arbetsförmåga har försämrats eller kommer att väsentligt försämras inom de närmsta åren och därför fick jag avslag.

Jag har med utlåtanden från ÅHS rehab.avd., Jakobstads arbetsklinik, AMS och Arbete i fokus nu startat ett företag som är anpassat för just mig och min sjukdom eftersom FPA inte ger mig möjlighet att byta yrke och alla andra nämnda instanser inte kan anse mig arbetsför inom just detta yrke. Så, vad händer då? Jo, FPA ger avslag även till ansökan om näringsstöd för att grunda mitt anpassade företag med motiveringen:

”…kan inte ersätta kostnaderna för rehabiliteringen (näringsstöd för start av företag) eftersom det inte kan anses sannolikt att den resulterar i att ni fortsätter med ett arbete lämpligt för er med hänsyn till Ert hälsotillstånd och på så vis inträder i arbetslivet.” Och några meningar längre ner i samma beslut ”…kan inte ersätta kostnaderna för rehabiliteringen eftersom er arbetsförmåga inte har försvagats väsentligt och det heller inte kan anses sannolikt att ni blir arbetsoförmögen inom de närmsta åren.”

Idag fick jag utlåtandet från FPAs läkare som lyder:

”De fysiska begränsningarna är framträdande och muskelsvaghetsproblematiken fortskridande. Troligtvis har försäkringsbolagets nekande beslut angående rehabiliteringspenning baserats på att man inte tror att den sökande ens klarar av ett fysiskt lättare heldagsarbete. Pension skulle denna troligtvis få om denne sökte detta.”

Så hur i hela fridens dagar kan jag vara för frisk för att få omskolning och arbetsprövning, samtidigt som jag är både för frisk och för sjuk för att få näringsstöd och enligt FPA läkaren så sjuk att jag borde få sjukpension?!

Jag fattar faktiskt inte hur fasen det är tänkt att jag ska gå vidare! Tar tacksamt och ödmjukast emot idéer och förslag!

Du kanske också gillar…

Tack för att du lämnar några ord till mig!