Kosmiska lagar

Dagar – kosmiska lagar

Jag hittade dessa ”lagar” när jag surfade runt en kväll. Kände att det kan vara något för mig att ha tankar om. Vet inte om allt kommer att komma dagarna efter varandra, men ska åtminstone försöka ta dem i ”rätt” ordning.

Dag 1 Gudomlig ordning

Allting sker i rätt tid, på rätt plats och i rätt ordning.

Dag 2 Valfrihetslagen

Människan har en fri vilja även när och om hon tror att hon inte har det.

Dag 3 Tanken som skapande kraft

Allting börjar med en tanke. Tanken ligger till grund för de attityder vi har och de handlingar vi utför.

Dag 4 Samhörighetslagen

Dina celler har ett minne och detta minne talar om för dig när, var, hur och med vem du ska agera i livets skeenden.

Dag 5 Överflödslagen

Allt vi behöver finns i överflöd.

Dag 6 Attraktionslagen

Du drar till dig människor som står på din egen kunskapsnivå och som har din förståelse för livet och dina egenskaper.

Dag 7 Karmalagen

Som man sår får man skörda. Som man bäddar får man ligga. Allt du gör mot andra kommer tillbaka till dig.

Dag 8 Ackumuleringslagen

Det vi är intresserade av, tänker på eller samlar på i en eller annan form drar vi till oss.

Dag 9 Avskärmningslagen

När vi älskar och uppskattar oss själva skapar vi ett starkt beskydd mot negativitet och disharmoni.

Dag 10 Manifesteringslagen

Det du tänker på, längtar efter, ber om, affirmerar om, visualiserar osv blir verklighet.

Dag 11 Bumeranglagen

Allt du ger ut kommer tillbaka trefaldigat.

Dag 12 Enhetslagen

Allting ingår i samma helhet och vi är ett med allt omkring oss.

Dag 13 Harmonilagen

Allting längtar efter harmoni.

Dag 14 Skapandelagen

Vi skapar allt omkring oss, medvetet eller omedvetet.

Dag 15 Tacksamhetslagen

Den som inte är tacksam i sitt sinne får heller inget att vara tacksam för.

Dag 16 Utvecklingslagen

När vi ger upp gamla inprogrammerade motstånd utvecklas vi lättare.

Dag 17 Motståndslagen

Vad du än hatar, har fördomar om eller på annat sätt försöker motstå i livet drar du till dig – som en magnet.

Dag 18 Reflektionslagen

Din omvärld är en spegel av dig själv. Det du hatar eller tycker om hos andra är något du tycker om eller hatar hos dig själv.

Dag 19 Tillitslagen

När vi slutar oroa oss och låter universums gudomliga vägledning guida oss genom livet upphör sjukdomar och problem att existera i våra liv.

Dag 20 Förändringslagen

All förändring utanför mig själv, börjar inom mig.

Dag 21 Synkroniseringslagen

När olika händelser som sker samtidigt vävs in i varandra till en helhet.

 

[utdrag ur Kosmiska lagar av Kristina Wennergren]

Du kanske också gillar…

Tack för att du lämnar några ord till mig!