Om fasaden

Här kommer en fortsättning på gårdagens inlägg. ”Men varför visar du inget?” ”Varför har du inte sagt något?” Berättigade frågor, absolut. Svaren är många. Somliga med mer och somliga med mindre logik i sig. Att fokusera på sina egna tillkortakommanden gör dem mycket tydligare även för en själv. Få människor i världen vill vara en …

En omöjlig kamp att vinna

Varför är inte jämlikheten lika viktig att kämpa för som jämställdheten? Jämställdhet är en viktig faktor i samhället. Många arbetar för detta, både politiskt, på tjänstemannanivå och inom tredje sektorn. Oerhört viktiga frågor, enligt mig, och något vi alltid måste fortsätta jobba för, tills vi har ett jämställt samhälle. Om man frågar gemeneman så är …