Enneagrammet – Tvåan – Hjälparen

 

Vintern 2011-2012 kom jag i kontakt med Enneagrammet genom min kära vän.

Jag rekommenderar varmt boken ”Enneagrammet och de nio livsstrategierna” av Elisabeth Wiktorén, som jag här nedan kommer att citera.

Vad är enneagrammet?

Min kursledare, Kenth Danielsson, beskrev enneagrammet för oss som att det enligt detta finns 9 livstyper. Alla har vi dem inom oss, alla nio, men vi tränar upp en av dessa och stärker den så att en typ blir övervägande. Ungefär som när man går på gym och tränar en viss muskelgrupp. Vi har fortfarande alla muskelgrupper inom oss, men en blir då starkare än de andra och mer markant.

För mig har enneagrammet givit mig en bekräftelse på mig själv som person, men också en förklaring till andras beteenden. Jag kan lättare förstå någon som gjort mig illa. Jag kan förstå att den här människan agerat på ett visst sätt av en särskild anledning, och det har varit väldigt trösterikt. Jag tar inte längre somliga saker personligt, eftersom jag kan se att det kommer från en enneagramstyp.

Här finns information på nätet: http://www.enneagrammet.se/vad-r-enneagrammet

 

De olika typerna

När vi gick kursen kunde jag se andra personer i min omgivning för varje typ. Min egen var ändå den mest uttalade, den som var mitt i prick. Både jag och Nanica kunde bocka av punkt, för punkt, för punkt på mig. Häftigt!

Här finns de olika typerna listade, men jag rekommenderar som sagt att läsa boken! Den är så lättskriven att t.o.m. min man läste med stort intresse. 🙂 http://www.enneagrammet.se/upptack-enneagrammets-personlighetstypologi/nio-personlighetstyper-nio-utvecklingsniver

 

Så här kommer nu min typ, tvåan, utplockad text som jag känner att är jag. Allt nedan är citerat ur boken.

 

TVÅAN, HJÄLPAREN

Sammanfattning

”Jag är din vän. Andra behöver mig.”

Jag är positiv, hjälpsam och mån om att andra har det bra. Relationer är min grej. Jag har en fenomenal förmåga att förstå andra människor och ser vad andra behöver. Jag har lätt för att prata med folk så de känner sig sedda och uppmärksammade. Ibland behöver jag vara ensam och då kan jag skriva ett brev, ringa en vän jag inte haft kontakt med på länge eller läsa en bok som folk sagt är bra.

 

Tvåans kännetecken

Tvåor är givmilda, energiska och vänliga människor som inte drar sig för att ta i där det behövs. De är gladlynta och ser positivt på tillvaron och framtiden. Man dras till Tvåan, känner sig sedd och bekräftad. De är uppmärksamma på hur de kan hjälpa andra människor och delar med sig av det de har. Här träffar vi utåriktiade, intresserade individer som visar ett ärligt intresse för andras liv och leverne. Tvåor håller reda på vad som hänt i andra människors liv. Ju mer man vet desto lättare är det att skapa kontakt och att komma en annan människa nära – en ständig önskan hos Tvåan. Det är inte lätt att dölja för en Tvåa hur man mår. Tvåan har en positiv livssyn och har lätt för att leva i nuet. Det är ju där som all hjälp finns. I det förgågna finns ingen möjlighet att stötta  och hjälpa till och i framtiden kan man på sin höjd planera för sådant man vill göra för andra. Men i nuet finns uppmärksamhet, erkänsla och tacksamhet – Tvåans livselixir.

Tvåor talar sällan om sig själva. Pröva att fråga en Tvåa hur han eller hon har det och du kommer att märka att samtalet ganska snart vänt tillbaka till dig eller till något annat.

Tvåor vill inte belasta  andra med sina behov.

Tvåor är empatiska relationsexperter. De har ett väl utvecklat sinne för andra människors utstrålning och sätt att förhålla sig och tränar ständigt på möten med andra. ”Empati är inte detsamma som att vara snäll och tycka om. Det är något mer komplicerat, att fånga upp och förstå en annan människas känslor och handla i enlighet med den förståelsen.” Ur Ulla Holms bok Det räcker inte att vara snäll.

Den empatiska förmågan kan användas både för verkligen oegennytta och för att få sin vilja igenom. Den mogna Tvåan bidrar verkligen till vänners och och kollegornas trivsel och välbefinnande. De har fokus på hur man kan vara till glädje och nytta för andra. Och ändå är det denna uppmärksamhet på andra som kan bli Tvåans fall. En Tvåa har ofta ett stort självförtroende och vet att de är kapabla att klara av det som krävs. Men bakom detta självförtroende gömmer sig ett stort frågetecken över självkänslan – det egna värdet.

De flesta Tvåor utvecklar en fenomenal känsla för det sociala livet. Även om Tvåan speglar sig i andra så är det inte alla som kan ge henne den rätta ”spegelbilden”. Hon väljer ut de som är viktiga och dessa blir föremål för hennes omsorger. Räcker inte omsorger tar Tvåan till smicker som är hennes fixering och negativa drivkraft. Dettta är den empatiska förmågans baksida. Tvåans smicker är inte alltid lätt att upptäcka och tar sig uttryck i det vi kallar manipulation. Ofria eller pressade Tvåor använder denna förmåga – ofta med framgång (min kommentar: ett av mina starkaste och farligaste vapen när jag var yngre).

Tvåor är inkännande. De läser av andras reaktioner och känner sig ofta mycket övertygade om vad som ligger bakom andras beteenden och vad den andre egentligen vill. En förmåga som kan bli så stark att hon ibland förväxlar den med kärlek. En så stark känsla av närhet och förståelse måste ju vara besvarad, kan hon känna.

 

Tvåans dynamik

Benen, vingarna  och de instinktiva undertyperna varierar hos olika individer och vid olika tillfällen i livet. Detta ger en dynamik och föränderlighet hos varje personlighetstyp och förklarar vissa av de uppenbara olikheterna hos individer av samma ennegaramtyp.

Stressben till åttan

Då Tvåan blir stressad eller känner sig otrygg visar hon mer av behovet av att vara behövd. Anpassning och manipulation blir ett medel att återställa balansen. Tvåan får också tillgång till sin stresspunkt, Åttan, och dennes outvecklade mönster. Där finna handlingskraft, vrede och kontroll. Tvåan kan reagera starkt på att inte känna sig respekterad. Här bryts önskan till anpassning och övergår istället i konfrontation. Tvåans kommunikationsstil ändras. Nu talas inte längre ”med” andra utan ”till” andra. (Min kommentar: sant, så sant! När jag är i en stressad situation eller i en period i livet när stressen gör sig påmind.)

Trygghetsben till fyran

När Tvåan är trygg och känner sig kraftfull och energifylld blir inte behovet att spegla sig i andra så dominant. Tvåan får nu tillgång till den utvecklade Fyrans mönster. Här sker en stor och viktig förändring i Tvåand förhållningssätt. Fokus förskjuts från andra mot henne själv. Tvåan får lättare för att uppmärksamma vad som betyder något för ehnne själv och hon blir också mer kreativ. Hon värdesätter närhet och intensitet och det blir viktigt att sätta sin personliga prägel på saker och ting och göra dem lite speciella. Tvåan blir vän med sig själv, så som hon tidigare varit vän med andra. Hon tillåter sig att känna självuppskattning och vara egoistisk, i positiv bemärkelse. Här kan Tvåan hitta sina egna behov och tillåta sig att välja om hon vill göra något för någon annan eller att låta bli – om hon ska be om hjälp eller klara sig själv. Här närmar sig Tvåan sin essens. Fyran anger riktningen för vad Tvåan ska ägna sig åt – att i full frihet låta sina egna behov och känslor styra. (Min kommentar: med stolthet kan jag erkänna att det här är min styrka och det är hit jag har kommit. För ett tiotal år sedan landade jag i känslan och jag är stolt över vem jag har utvecklats till. Jag kan fortfarande falla tillbaka i svackor, men det här är min huvudessens.)

Tvåan med treavinge (jag anser mig vara mer av denna typ än ettavingen)

Tvåan med treavinge – Värden – är mer restriktiv med sina omsorger och vilka hon delar med sig till. Dessa Tvåor tar lättare på livet, är charmiga och utåtriktade och kan påminna om Sjuan och hennes livsaptit. Sociala kvaliteter, värme och generositet värdesätts mer än moral och logik. De de mår dåligt överanvänder de smicker och manipulation för att få andra med sig.

 

Tvåans instinktiva undertyper (jag anser mig vara den intima Tvåan)

Den intima Tvåan är fenomenal på att ge en person sin totalt odelade uppmärksamhet. Detta är ett effektivt sätt att förföra och knyta en person till sig. De är tålmodiga i sin strävan efter denna totala närhet och kan ibland knyta personer till sig som egentligen är olämpliga för Tvåan – kändisar, missbrukar som inte kan ge Tvåan den kärlek hon så hett eftersträvar.

 

Tvåan som hjärtetyp

De tre hjärtetyperna har alla teman kring skam, image och erkänsla. Det hela handlar om att söka kärleken, att vara värd att bli älskad. I kärleken finns tryggheten.

För Tvåans del handlar skammen om att inte vara förtjänt av kärlek. Ju mer Tvåan blundar för sig själv, dess påtagligare blir skammen och känslan av att vara tom. Självkänslan går på sparlåga och det är svårt för Tvåan att hitta sitt värde om hon inte ser det i speglingen från andra. Hon lägger ”locket på” och låtsas inte om sina egna behov och problem. ”Det är skamligt att ha egna behov och att ta emot hjälp” är en övertygelse som hindrar hennes nära från att ge stöd och hjälp. (Min kommentar: när jag mått dåligt är det här en klockren beskrivning av mig.)

Tvåans image kan finnas i kunskap, att känna till fakta om viktiga saker och människor. Presenter är ofta valda med stor omsorg om mottagaren. (Min kommentar: pappa brukar säga att jag alltid vet lite om mycket och för mig är presenter mycket viktiga. Inte värdet i euro och cent, utan meningen.)

Tvåans strategi för att få tillhörighet i rätt kretsar och få erkänsla går ut på att göra sig behövd. Innerst inne vet Tvåan att hon är väldigt bra på mycket, men det är som om det inte räknas om det inte uttryckas av någon annan. (Min kommentar: det sistnämnda har jag fått jobba mycket med, att se mitt eget värde.)

Eftersom Tvåan får sin trygghet genom sina nära relationer är hon ytterst sårbar den dag en kärleksfull relation upphör. 

 

Tvåans värderingar

Tvåans värderingar handlar mycket om kärlek, oegennytta och beroenden – tre värdeord som Tvåan spinner en massa övertygelser kring.

Tvåor har problem med beroende och oberoende, två motsatta krafter som ständigt håller Tvåan sysselsatt. De ser beroende som bevis på kärlek. Därför spar inte Tvåan någon möda för att göra viktiga personer beroende av sig. Samtidigt har Tvåan svårt att vara beroende av andra – Tvåans essens handlar om frihet och detta frihetsbehov ligger där djupt förborgat. Detta dilemman stöds av övertygelser som ”du behöver mig, men jag klarar mig själv”. Om ett förhållande tar slut har många Tvåor svårt att helt bryta banden – de håller ofta kontakt med sina expartners och deras nya relationer. (Min kommentar: eh…jo… 🙂 Räknar ett av mina ex till en av mina närmsta vänner och har kontakt med alla ex utom ett.)

Tvåans dödssynd är högmod och kring detta finns övertygelser som ”jag vet bättre än du vad du behöver”, ”jag måste räcka till för alla – för alla behöver mig”. Desa övertygelser hindrar effektivt Tvåans vänner att ge det stöd Tvåan behöver. De kan också leda till att vännerna drar sig undan då de inte känner att de betyder något längre. Då Tvåan ifrågasätter dessa övertygelser börjar hon också klättra i utvecklingsstegen. (Min kommentar: jag kan nästan på året säga när jag nådde denna instikt, vilket jag tycker är rätt häfigt! 🙂 )

 

Tvåan tillsammans med andra

Man hittar ofta Tvåor i arbeten med människor. Deras stora energi och positiva natur gör dem lämpliga för all slags kunddriven verksamhet som försäljning, utbildning, hälsovård. Överhuvudtaget är Tvåan lämplig för ledarskap som bygger på relationer och förmåga att ta tillvara styrkorna i en grupp.

Kommunikationsstilen är följsam och de talar MED, inte TILL andra. Att kunna möta andra där de är, är något som många kommunikationsutbildare lever på att lära ut – Tvåan har tränat detta sedan barnsben. De ställer personliga frågor och möter den andre med lämpliga följdfrågor och ett tydligt visat intresse. De ger komplimanger och kan vara förföriskt charmerande. De talar med behaglig röst och anpassar språket efter den de talar med. Tvåor talar ofta ”vi-språk” vilket hjälper till att skapa allianser mellan människor, involverar alla och hjälper Tvåan att slippa prata om sig själv.

Man kan visserligen uppfatta Tvåan som nyfiken och frågvis, men innan man vet ordet av har man berättat sådant man egentligen inte hade tänkt.

Att vara vän med Tvåor känns oftast väldigt trevligt och omhuldande. Men det blir problem om man inte har behov som Tvåan kan tillgodose. Tvåans sätt att vara till för alla kan också leda till att vänner blir osäkra och få svårt att tro på Tvåans vänskap.

I början av ett parförhållande kan Tvåan med framgång lyckas få partnern beroende av sig och själv sammansmälta med sin partner. Utvecklas en relation till ett tryggt förhållande slappnar Tvåan av och låter sitt behov av oberoende och frihet komma fram. Partnern kan då bli anklagad för att vara för krävande och hindra Tvåan i hennes utveckling och rätt att själv bestämma över sitt liv. Som partner till en Tvåa får du anstränga dig för att visa att din kärlek inte är villkorad till vad din tvåakinna eller tvåaman gör för dig. Var tydlig med att din kärlek verkligen lever helt utifrån din kärestas egna inre egenskaper.

 

Tvåans positiva spiral (jag anser mig vara uppe i spiralen)

Tvåan når sin potential då hon kan känna sig fri att ta emot kärlek och annat som livet erbjuder utan att ”göra sig förtjänt”. Hon byter högmodet mot äkta stolthet över sitt eget värde. Hon visar då respekt och ödmjukhet för andras styrkor och tar ansvar för sina egna behov.

Tvåans fulla potential visar sig i en förmåga att dela tillvarons glädjeämnen med andra istället för att ensidigt ge. Tvåans energi och kärleksfullhet används nu för hjälp till självhjälp. Tvåan tar endast ansvar för sig själv och låter andra ta ansvar för sig. Den kraft som då frigörs använder Tvåan till att helt utan tanke på egen vinning erbjuda stöd för ”de minsta” i samhället – ett arbete som varken ger uppmärksamhet eller image.

 

Tvåans negativa spiral (ack så tydlig när jag mått dåligt)

Ju mer Tvåan har anledning att ifrågasätta livets godhet, desto tydligare blir rädslan för att var ovärdig kärlek. Tvåan mistar sin tilltro till ödmjukheten som medel för att uppnå frihet och tar istället saken i egna händer. ”Här gäller det att se till att bli värd att älskas. Och då gäller det att hålla koll på alla som kan ge kärlek, att veta vad de vill ha och behöver.” Tvåan tar på sig uppgiften att ge andra vad hon anser att de behöver. Detta blir till en fixering som kan urarta i smicker och manipulation.

 

Nedåt på utvecklingsstegen

Högmodet är Tvåans passion och den göds av fixeringar som manipulation, smicker och ett ständigt sökarljus efter nya möjligheter att göra sig behövd. Högmodet hindrar Tvåan från att visa sig svag och be andra om hjälp. (Min kommentar: undrar hur många gånger mina vänner genom åren har hört mig begära hjälp när jag faktiskt behöver det.)

På utvecklingsstegens medelnivå är Tvåor övertygade om att de har svaret på andras behov. De håller sig ofta med en krets människor som behöver dem. Fortsätter Tvåan nedåt på stegen börjar hon använda sin manipulationskonst för att motarbeta sina närmaste, och hon ska ge akt på den röda flaggan som visar sig i att vänner drar sig undan och försvinner.

Passeras den röda flaggan kommer Tvåan ner till den ofria nivån. Här mår Tvåan riktigt dåligt och söker desperat efter kärlek genom att manipulera andra och spela på andras medlidande. Deras kärlek blir betingad, och de blir offer och börjar kräva tillbaka det de en gång givit. Längst ner på utvecklingsstegen hittar vi sjuklig offermentalitet. Andra blir förpliktigade att träda in och ta sig an den sjuka Tvåan som inte längre förmår hantera sitt liv.

 

Tvåans utvecklingsväg

Tvåans essens är frihet – en känsla av att vara helt fri från krav och förväntningar och samtidigt få vara älskad. Den egenskap som hjälper Tvåan att komma i kontakt med sin essens är ödmjukhet – hennes dygd.

En viktig insitk för Tvåor som vill gå vidare i sin personliga utveckling är ”Det sätt jag lever mitt liv på leder inte framåt. JAG blir varken lycklig eller känner att jag gör en meningsfull insats. Att nonchalera mig själv och göra andra beroende av mig leder inte till harmoni och kärlek.” Istället behöver Tvåan återgå till ursprunget och börja se sig själv som jämbördig alla andra – varken mer eller mindre. Tvåans döda vinkel handlar om att inte se sina egna behov och sin egen svaghet. Då Tvåan vågar riva sina försvarsmurar och börjar lyssna till sig själv, kommer hon att märka att ju mer man visar sig som en människa med egna behov och ju mer man visar ödmjukhet inför andras storhet, desto mer älskad blir man. (Min kommentar: det är som om någon suttit intill mig och skrivit ner allt mitt arbete med mig själv genom åren.)

Tvåans stora utmaning ligger i att balansera ödmjukhet inför andras rätt att själva bestämma över sina liv med en sund omsorg om andra. Hon måste träna sig i att tona ner sökarljuset, det som letar efter andras behov. Tvåans vältränade förmåga att ta ansvar för andra kan användas för att i stället ta ansvar för sig själv. Tvåan vet ju redan att det krävs insikt och kunskap om den man ansvarar för. Därför är det så viktigt för Tvåan att skaffa sig självinsikt, att börja se sig själv och lära känna sig själv. Den dag Tvåan inser att det är en skyldighet, inte en skam, att se till sig själv kommer Tvåan att ta ett stort steg i sin personliga utveckling. (Min kommentar: men tyvärr medförde den insikten att många band fick kapas.)

Då Tvåan tränat sin förmåga i att ta emot och vara ödmjuk inför andra, så får hon tillgång till den djupa glädje som ligger i att känna frihet att välja, att ge stöd eller låta bli och att alltid få vara precis sig själv. Hon trivs med sig själv som enda sällskap och behåller samtidigt sitt intresse och sin blick för andra. Tvåans verkliga styrka visar sig då i en oegennyttig kärlek till andra – på den andres villkor. Tvåan får också den energi och fokusering som behövs för att kunna genomföra sin uppgift här på jorden och bidra med sina egna förmågor och styrkor för en bättre värld.

(ur boken Enneagrammet och de nio livsstrategierna av Elisabeth Wiktorén)

 

Mycket text, jag vet. Men en otroligt träffande beskrivning av mig genom alla år som gått.

Kram
Miina

Tack för att du lämnar några ord till mig!