Om att lida

Jag har sökt betydelser av ordet lida. I svenska.se står det i SAOL: ”ut­stå; tåla; plågas: ​lida nöd; ​lida av allergi; ​lida neder­lag förlora” I SO står det: ”ut­stå smärta eller plåga” För mig har alltid lidande och smärta varit två olika saker och de följer inte varandra. Jag har kan hög smärta, men det betyder …

Känslan av svek

Jag skulle antagligen hellre offra min själ än att medvetet tvingas svika någon. Därför blir känslan av svek så oerhört stor när jag själv upplever minsta gnutta av att någon har svikit mig. Jag blir förkrossad, tillintetgjord. Det är som om att sticka hål på en ballong, jag bara försvinner. För mig är tillit grunden …