Om fasaden

Här kommer en fortsättning på gårdagens inlägg. ”Men varför visar du inget?” ”Varför har du inte sagt något?” Berättigade frågor, absolut. Svaren är många. Somliga med mer och somliga med mindre logik i sig. Att fokusera på sina egna tillkortakommanden gör dem mycket tydligare även för en själv. Få människor i världen vill vara en …

Om att lida

Jag har sökt betydelser av ordet lida. I svenska.se står det i SAOL: ”ut­stå; tåla; plågas: ​lida nöd; ​lida av allergi; ​lida neder­lag förlora” I SO står det: ”ut­stå smärta eller plåga” För mig har alltid lidande och smärta varit två olika saker och de följer inte varandra. Jag har kan hög smärta, men det betyder …