Trotsa tyngdlagen - Caroline Myss

Förnuftet krockar med förlåtelse och stolthet

* Vilka anledningar har du när du vägrar förlåta någon?
Att personen i fråga har pratat bakom min rygg, krossat min tillit.

* Hur många av dina sår beror på förödmjukelser och stolthet?
Inte många. Mest handlar det om krossad tillit. De såren är mycket djupare än de som kommit av förödmjukelse och stolthet.

* Hur mycket av din fysiska och känslomässiga stress har uppstått p.g.a. din rädsla att bli förödmjukad eller på grund av maktspel som du deltar i?
En liten del, men den lilla delen skapar enorm ilska inom mig just när situationen är ”aktiv”.

* Om du visste att stressen från en viss konflikt utgjorde en påfrestning för ditt fysiska hjärta, ökade blodtrycket eller ökade risken för att du skulle få en stroke, skulle den vetskapen motivera dig att reda ut konflikten?
Ja, lika mycket som idag där jag sätter min psykiska hälsa i första hand. Men istället för att reda ut en konflikt, kan jag välja att lämna den, att bara gå. Jag var med i en stödgrupp där man använde sig av psykisk mobbning inom gruppen. Istället för att reda ut konflikten, valde jag att gå. De var inte värda min tid. Ibland undrar jag om jag inte hade vunnit på att ta tjuren vid hornen och rett ut problemen, samtidigt som jag inser att somliga människor inte går att handskas med och att det inte är värt fighten.

* Vad är viktigast för dig – din stolthet eller din hälsa? Det vill säga, vad är det som styr ditt beteende?
Min hälsa. Och stolthet. Om jag väljer att vända ryggen och gå, gör jag det med stolthet. Men att jag valt att gå, är för att skydda mig själv, min fysiska och psykiska hälsa.

Du kanske också gillar…

Tack för att du lämnar några ord till mig!