30-års fest

Den 18 juli hade jag 30-års fest på byagården vår, Karl-Ers. Kvällen började med att jag bad alla ställa sig upp på led på ett rep som låg på marken. När alla stod på plats fick de ställa sig i nummerordning enligt födelsedatum med 1 januari längst till höger på repet och 31 december längst …