Medberoendeproblematik, Personlig utveckling, Tankar

Bryta gamla mönster

Jag bär på ett beteende som jag har börjat jobba på att bli av med. Genom åren har jag nämligen utvecklat det som kallas medberoende. Att vara medberoende innebär att man utvecklat ett beteende där man anpassar sitt beteende och personlighet efter den man är medberoende till, i hopp om att hjälpa och förändra den …