Day: december 17, 2019

17. Vänner

I dagens adventstankar 2019 skriver jag om vänner och vad vänskap är för mig. Kanske är det lika för alla, vad vet jag, men för mig är vänskap oerhört viktigt. Jag har alltid haft många människor runt mig och många tror att jag har många vänner, men det är inte sant. Det är endast ett Read More