Om att lida

Jag har sökt betydelser av ordet lida. I svenska.se står det i SAOL: ”ut­stå; tåla; plågas: ​lida nöd; ​lida av allergi; ​lida neder­lag förlora” I SO står det: ”ut­stå smärta eller plåga” För mig har alltid lidande och smärta varit två olika saker och de följer inte varandra. Jag har kan hög smärta, men det betyder …