Utspel

Ibland, eller rättare sagt ganska ofta, har jag funderat på hur man tänker kring det här med rensningar på facebook bland vänner och bekanta. Om jag raderar en människa, gör jag det då för att A. Jag inte vill dela med mig av min vardag till denne B. Jag vill inte ta del av den …