Day: juni 29, 2020

Bra på att vilseleda

Jag har en förmåga som jag använder mig av allt för ofta. Jag är nämligen expert på att vända på samtal så att det inte handlar om mig själv. Jag pratar om andra, får dem att öppna sig, men jag är väldigt dålig på att prata om mig själv och mitt inre. Nu under Corona Read More

Tro och tilltro

Jag behöver en tro att luta mig mot. En tro som bygger på överflöd av kärlek och tillräcklig förlåtelse. Jag behöver tro på att en större makt som med varsam och kärleksfull hand leder mig framåt i den takt som är optimal för just mig. Jag är döpt och konfirmerad i den kristna tron. Jag Read More