Ge mig sinnesro!

Jag älskar högt och innerligt, men jag väljer dem jag älskar med en noggrannhet som gränsar till millimeterprecision. När jag öppnar mitt hjärta för någon, finns det inga skyddsmurar kvar. Jag krigar för den jag älskar, jag skyddar den jag älskar, jag gör allt som står i min makt för att finns där. Därför gör …