Byråkratistrul

Fick idag hem beslut från FPA där jag fått avslag på min ansökan om rehabiliterings – hjälpmedel till min butik, för att kunna utföra det dagliga i arbetet. Jag fick avslag p.g.a. följande: FPA ordnar inte rehabilitering och ersätter inte rehabiliteringskostnaderna i det fall att en person har rätt till rehabilitering eller ersättning för rehabliteringskostnader …